Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON GIAO THANH

Địa chỉ: Xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Lê Thị Nga – Chức vụ: Hiệu Trưởng